За библиографията

 

Регионална библиотека "П. К. Яворов", Бургас. Георги Дюлгеров. Юбилеен био-библиографски указател, 2014

     

 

Home
За библиографията
Биография
Библиография
Фотогалерия

 

 

 

 

Био-библиографският указател е посветен на 70-годишнината на кинорежисьора Георги Дюлгеров - творец не само от национална, но и от световна  величина. Регионална библиотека ” П. К. Яворов” изготви този указател в знак на уважение към режисьора, който е с особени заслуги към родния си град. Така библиотеката се включва  в инициативата на Община Бургас “Завръщане в Бургас”.

Био-библиографията има за цел да  представи в пълнота  литературата, разкриваща и коментираща творческия път на режисьора, както и всичко написано от него. Съдържа 390 библиографски описания на публикации от периода 1970 - 2013 г. в българския и чуждия периодичен печат, както и в книги. Включените в библиографията описания са разделени в четири раздела:

  •   Публикации от Г. Дюлгеров, като в  подраздел  са обособени интервютата  с режисьора

  •   Публикации за Г. Дюлгеров

  •   Статии и интервюта за София филм фест на брега – Бургас от периода на създаването му до 2013

  •   Филмография

Има три показалеца за улесняване на търсенето. Чрез именния показалец бързо и лесно се откриват  автори на статии, участници в негови филми, личности, за които режисьорът е писал и пр. Съставен е и показалец на  заглавията на документите. Третият показалец е на филмите, за които има документи в библиографията. При кликване върху номерата в показалците в отделен прозорец се представя съответното описание.

Акцент на указателя е филмографията с пълни описания на филмите на Дюлгеров.

Всички библиографски описания са подредени хронологично-азбучно. Там, където е нужно, съдържанието се пояснява от кратки анотации. Статии с еднакво или сходно съдържание са представени със сводно описание.

Снимковият  материал е от личния архив на Г. Дюлгеров.

При изготвянето на указателя са използвани всички начини на библиографското търсене -  преглед на личния архив на твореца, на националния и местен периодичен печат чрез каталозите и краеведските картотеки  на Регионална библиотека и на Национална библиография Серия 1, Серия  5 и Серия 6. Всички материали са прегледани де визу. Библиографските описания са съставени съгласно действащите стандарти: БДС 15419 – 82 Библиографско описание на книгите, БДС 17264 – 91 Библиографско описание аналитично.

В онлайн изданието е приложена икона за достъп до сканирано изображение на публикацията. Пълнотекстово са представени 214 материали - предимно отзиви и рецензии за творчеството му, както и интервюта, разкриващи позиции на Г. Дюлгеров за развитие на българското кино, за кинообразованието, за обществено-политическия живот у нас. Бутоните (връщане към предишна страница) и (начална страница) улесняват навигирането.

Био-библиографията има препоръчителен характер. Предназначена е за изследователи и историци на българското кино, филмови критици, студенти и преподаватели, краеведи, кинолюбители и почитатели на известния режисьор, респектирани от значимото му творчество и от обаятелната му личност.

 

Home | За библиографията | Биография | Библиография | Фотогалерия

Актуализация 13-ян-2015   Най-добър достъп до био-библиографията с Internet Explorer, Firefox