Биография

Регионална библиотека "П. К. Яворов", Бургас. Проф. Иван Карайотов. Юбилеен био-библиографски указател, 2011

Home
За библиографията
Биография
Библиография
Фотогалерия

 

 

Проф.  Д. И. Н. ИВАН  ДИМИТРОВ  КАРАЙОТОВ

 

Шуменски университет Епископ Константин Преславски

Факултет Хуманитарни науки

Катедра История и археология

 

  

Роден на 20 декември 1941 г. в с. Лозен, Хасковска област

Семейно положение: женен, с три деца.

 

ОБРАЗОВАНИЕ:

1948-1954

Основно образование в с. Лозен, Хасковска област, с. Крушевец и с. Равнец, Бургаска област.

1955-1960

Реална гимназия "Васил Левски " - Бургас

1963-1965

5 семестъра в Духовна Академия "Климент Охридски" - София. Положени изпити по Старогръцки, Староеврейски езици и Библейска археология при проф. Боян Пиперов; Старохристиянско изкуство при проф. Васил Пандурски; История на църквите, История на Българската православна църква и др.

1966-1971

Специалност КЛАСИЧЕСКА ФИЛОЛОГИЯ в СУ "Климент Охридски". Положени изпити при професорите Георги Михайлов, Борис Геров, Руска Гандева, Кирил Влахов, Христо Данов, Александър Ничев, Д.П.Димитров и др. Втора специалност: Български език и литература. Положени спецкурсове за профил Археология.

1982-1985

Свободна аспирантура по антична нумизматика.

април 1985

Защитена дисертация за присъждане на научната степен "Кандидат на историческите науки" на тема: "Монетосеченето на Месамбрия през елинистическата епоха (250-72        пр.Хр.)."

1996

Придобива научното звание старши научен сътрудник ІІ степен по специалност Археология.

2001 г. Защитена дисертация за присъждане на научната степен Доктор на историческите науки на тема : Бронзовото монетосечене на Месамбрия.

2003

Придобива научното звание Старши научен сътрудник І степен по специалност Археология по конкурс на Регионален Бургаски музей.

2005

Придобива научното звание Професор по специалноста Археология по конкурс на Шуменския университет Епископ Константин Преславски.

 

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ:

Френски и руски - говоримо и писмено

Латински, старогръцки, немски, италиански - чете.

 

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА:

1971

Археолог в Градски исторически музей - гр.Сандански.

  - Зам. ръководител на археологически разкопки на една от базиликите в гр. Сандански (Ръководител: ст.н.с. Александра Милчева).

  - Помощник ръководител на археологически разкопки в римския град Нове при Свищов (Ръководител: ст.н.с. Александра Милчева).

1972-1974

Уредник, зав.отдел "Археология" при Окръжен исторически музей - Бургас.

1972

Зам.ръководител на археологическите разкопки на надгробна могила в района на НХК край гр.Бургас. (ръководител ст.н.с. Иван Венедиков)

1972

Зам.ръководител на археологически разкопки на укрепена вила в Айтос (Ръководител ст.н.с. Люба Огненова-Маринова)

1972

Ръководител на археологически проучвания на о-в "Св. Анастасия".

1973

Ръководител на подводни археологически проучвания в акваториите на о-в "Св. Анастасия" и Китен.

1973-1974

Ръководител на археологически разкопки на пътна станция край гр. Айтос.

1973-1978

Зам.ръководител на археологически разкопки на тракийската крепост "Малкото кале" край Созопол. (Ръководител ст.н.с. Иван Венедиков)

1974

Ръководител на археологически разкопки на надгробна могила в м. Тагарово край Малко Търново.

Спечелен конкурс за научен сътрудник III степен по Антична археология в Окръжен Исторически музей - Бургас.

1974-1982

Научен сътрудник III степен

1975-1978

Участие в екипа, проучващ крепостта "Малкото кале" край Созопол. Ръководител на разкопките на некрополите.

1975-1978

Ръководител на археологически разкопки на пътната станция край гр. Айтос.

1979-1981

Ръководител на спасителни разкопки в градището на Анхиало, гр. Поморие.

1981

Участие в екипа, провеждащ разкопките на култовия комплекс "Мишкова нива" край гр. Малко Търново.

1982

Избран за Научен сътрудник II степен след обсъждане на кандидатурата в Античната и Нумизматичната секции на АИМ при БАН.

1980 - 1984

Лекции - курс по История на българската култура (50 часа) в ЦУРК - Бургас.

1982-1986

Научен сътрудник II степен при ОД "Културно-историческо наследство" - гр.Бургас.

1982-1989

Ръководител на подводни археологически разкопки на обекти по цялото Южно Черноморие и главно на потъналото пристанище в устието на река Ропотамо.

1983-1988

Ръководител на археологическите разкопки на тракийско укрепление и тракийски некропол край с. Руен и на други места в Община Руен.

1985

Защитена кандидатска дисертация на тема: Монетосеченето на Месамбрия през елинистическата епоха

1986

Избран за Научен сътрудник I степен.

1990-1996

Работа по Археологическата карта на Бургаски регион.

1992 и 1994

Ръководител на разкопки на две надгробни могили между с. Брястовец и гр. Каблешково.

1996

избран и утвърден от ВАК за Старши научен сътрудник ІІ степен.

1996-2001

Старши научен сътрудник ІІ степен и Завеждащ Археологически музей, Бургас.

1999 - 2000

Лекции по Етнология и Съвременна българска история в БСУ - Бургас.

2000 - 2004

Лекции по Материална и духовна култура, Етнология, Религия и изкуство в Колежа по туризъм към Университет Асен Златаров - Бургас.

 

ДРУГИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЗЯВИ

1978

Участие в секретариата на Научната конференция "Ейрене" при провеждането й в гр. Несебър.

1978 и 1982

Участие в секретариата на симпозиума "Странджа-Сакар".

1979-1982

Главен секретар на Първия международен симпозиум "Тракия Понтика" - гр. Созопол.

1985-1994

Участие в секретариата на Международния симпозиум "Тракия Понтика".

1979-1995

Участие в секретариата на Международния симпозиум "Булгариа Понтика" - гр.Несебър.

1977-1991

Член на Редколегията на сп. "Нумизматика", издание на Комитета за култура.

1990-1993

Член на Редколегията на в-к "Бургас днес", издание на Община Бургас.

2001

Член на редколегията на списание Море.

2003-2006

Главен редактор на Известия на музеите от Югоизточна България

1982

Участие в разработката на експозиционния план и в осъществяването на изложбата "Българското Черноморие през вековете" - църква "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Созопол.

1982-1983

Участие в разработката на експозиционния план и в осъществяването на експозиция "Култура" в гр. Малко Търново.

1983-1989

Разработка на експозиционен план и осъществяване на нова постоянна експозиция в Археологически музей - гр. Бургас.

1985

Разработка на експозиционен план за музейна сбирка в гр.Айтос.

1990

Участие в разработката на експозиционен план за музейната сбирка "Древно Анхиало" - гр. Поморие.

1975-1996

Методическо и научно ръководство на проучванията на млади специалисти, започнали кариерата си в Археологически музей - гр. Бургас. Между тях: доц. Тотко Стоянов, ст.н.с. Калин Порожанов, д-р Петър Балабанов, н.с. Цоня Дражева и др.

2001

Член-кореспондент на Център за археология и културна история на Черноморските области, Германия, гр. Хале, Университет Мартин Лутер.

 

ОБЩЕСТВЕНО ПРИЗНАНИЕ

2001

Удостоен със званието Почетен гражданин на Бургас.

 

Home | За библиографията | Биография | Библиография | Фотогалерия

Актуализация 12/14/11   Най-добър достъп до Био-Библиографията с Internet Explorer, Firefox